AKM Trening Rusocin

2024.04.21

InformacjeZapisyZgłoszone załogiLista zawodnikówWynikiPodsumowanie 
Samochody z silnikiem doładowanym przeliczają pojemność przez mnożnik:
- 1.7 silniki benzynowe,
- 1.5 silniki diesla.

Koszt udziału 100zł

Wpisowe na konto AK Morski:
37 1240 3510 1111 0000 4307 7263
AKM Trening Rusocin
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DANE UCZESTNIKÓW
ZGŁASZAJĄCY KIEROWCA
Zgłaszający:
Osoba kontaktowa:
Nazwisko:
Imię:
Telefon:
E-mail:
W nagłym wypadku proszę powiadomić:
Nazwisko i imię: Telefon:
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SAMOCHODU
Marka: Model:
Rok produkcji: Nr rejestracyjny:
Pojemność skokowa [cm3]: Kolor:
Doładowanie: Klasa:
WPISOWE
W terminie do 2024-04-20:100.00zł 
Bez reklam organizatora: x 200%
Suma:
POTWIERDZENIE PRZELEWU
(pliki w formacie PDF lub JPG rozmiar max 5MB)
OŚWIADCZENIE
1) Oświadczam, iż znane mi są ryzyko i niebezpieczeństwa związane z imprezami sportu samochodowego i w razie wypadku lub innych podobnych okoliczności wynikających z mojego udziału w tych zawodach akceptuję pełną odpowiedzialność z tego tytułu, a także, nie będę występować względem Organizatora z roszczeniami wynikającymi z powyższych zdarzeń. Deklaruję także pełną znajomość regulaminu zawodów oraz gwarantuję podporządkowanie się wszystkim jego przepisom bez wyjątku.
2) Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby zawodów, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.).
3) Oświadczam, iż wszystkie dane zamieszczone w powyższym formularzu ( w szczególności dane osobowe, numery stosownych dokumentów) są zgodne ze stanem faktycznym. Moim podpisem poświadczam, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i akceptuję powyższe gwarancje oraz wszystkie warunki związane z moim udziałem w zawodach. Podpisanie zgłoszenia stanowi zawarcie umowy z organizatorem.
Oświadczam że zapoznałem się i zgadzam się z powyższymi punktami.
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
E-main do potwierdzenia zgłoszenia
© MASATECH 2018